FN Byen i Nordhavn. Foto: Adam Mørk

Klimarapporten, alle venter på

fredag 01 dec 17

Kontakt

Anne Olhoff
Programleder
DTU Management Engineering
45 33 52 52

Emissions Gap ReportEmissions Gap Report udgives hvert år lige op til COP-møderne. Formålet er at informere beslutningstagere og at støtte diskussionerne under klimatopmøderne ved at give en videnskabeligt baseret vurdering af det globale udslip af drivhusgasser samt strategier og teknologier, der kan begrænse udslip.

Rapporten udgives af FN’s Miljøprogram i samarbejde med UNEP DTU Partnership og en international styrekomité.

Styrekomitéen består af repræsentanter fra bl.a. UNEP DTU Partnership, UN Environment, United Nations Framework Convention on Climate Change, Climate and Development Knowledge Network, ClimateWorks Foundation, European Climate Foundation, University College London m.fl.


Download rapporten.

Når verdens nationer mødes til de årlige klimatopmøder, indgår en vigtig rapport i diskussionerne: Emissions Gap Report. Den udgives af FN’s Miljøprogram i samarbejde med UNEP DTU Partnership i København.

Emissions Gap Report, som netop er udkommet for ottende gang, beskriver det gab, der er mellem landenes løfter om, hvor meget de vil nedbringe udledningen af drivhusgasser, og den reduktion, der rent faktisk er brug for, hvis vi skal holde den globale temperaturstigning væsentligt under to grader ved udgangen af dette århundrede.

Ved COP21, klimatopmødet i Paris i 2015, blev landene enige om at bestræbe sig på at begrænse stigningen til 1,5 grader. Rapporten bliver udgivet af FN’s Miljøprogram i samarbejde med UNEP DTU Partnership, som har til huse i FN Byen i Nordhavn. Her planlægger et dedikeret team sammen med en styrekomité at samle den nyeste forskningsbaserede viden, der kan belyse især disse væsentlige emner: udviklingstrends inden for udslip af drivhusgasser, og hvor stor en reduktion der er brug for, samt hvilke muligheder verdens nationer har for at reducere yderligere.

Ikke en skrækrapport

Programleder Anne Olhoff, UNEP DTU Partnership, er projektleder på rapporten og fortæller, at rapporten altid har stor bevågenhed på klimatopmødet:

”Det, der adskiller den fra mange andre klimarapporter, er, at den ikke er en skrækrapport, hvor man får det indtryk, at løbet er kørt. I denne rapport beskriver vi, at verden er langt fra, hvor den bør være i forhold til reduktion af drivhusgasser. Men at det stadig er muligt at begrænse den globale opvarmning til højst to grader, hvis vi reducerer yderligere og hurtigere.”

Det er ikke kun projektledelse, som foregår fra kontorerne i Nordhavn: Flere af de godt 70 videnskabelige medarbejdere enten skriver eller er redaktører på flere kapitler i Emissions Gap Report. Rapportens øvrige kapitler bliver skrevet af internationale forskere, der er førende inden for deres felt. Indholdet bliver kvalitetstjekket i op til to reviews hos eksterne, fagligt relevante eksperter.

Skal tilskynde til handling

Hvert år præsenterer Emissions Gap Report – ud over ’gab’-vurderingen – nye emner og hovedbudskaber, men det afgørende for indholdet er, at der findes en vis volumen af publicerede forskningsartikler, som kan bringe ny viden til torvs.

Når rapporten bliver lanceret en uge før de årlige COP-møder, har der forinden været betydelige overvejelser om, hvordan rapportens hovedbudskab skal præsenteres, fortæller projektleder Anne Olhoff:

”Det er vigtigt, at vi får fremlagt den faktiske viden, så gabet bliver forstået, dog uden at det fremstår så håbløst, at politikere, embedsmænd og den øvrige offentlighed helt mister modet eller ender med at bruge rapporten som en frem for som en tilskyndelse til at handle,” forklarer hun.

>Ved lanceringen af rapporten møder den internationale presse talstærkt op. Pressemødet afholdes typisk i udlandet, sidste år i London, og resultaterne udeblev ikke: I 2016 opnåede rapporten 4.764 medieomtaler, hvoraf de 2.800 var omtaler i større medier fordelt over 115 lande på 30 forskellige sprog.

 

  UNEP DTU Partnership 

 
  • UNEP, FN’s Miljøprogram, blev grundlagt i 1972 og har sit hovedkvarter i Nairobi, Kenya.

  • I Danmark er UNEP repræsenteret gennem UNEP DTU Partnership og er organisatorisk en del af DTU Management Engineering.

  • UNEP DTU Partnership har udviklet sig til en stor global spiller inden for energi, miljø, bæredygtig udvikling og klimaforandringer på baggrund af en aftale mellem FN’s Miljøprogram, Udenrigsministeriet og DTU.

  • UNEP DTU Partnership består af et team på over 70 videnskabsfolk og økonomer fra mere end 20 lande.

  • UNEP DTU Partnership støtter aktiviteter vedrørende reduktion af CO2, energieffektivitet og bæredygtig udvikling i mere end 50 udviklingslande i samarbejde med et bredt netværk af nationale, regionale og internationale institutioner og donorer.

 


Relaterede Videoer  

Vis flere